مغزی مداد نوکی

ضخامت 0/5 میلی متری ، ارتفاع 75 میلی متری

تعداد : 20 عدد در تیوب

دارای گواهی کیفیت و استاندارد EN71

بسته بندی کالا : 90 تیوب در استند PVC

1620 = 90 * 18

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم