مداد تراش

مداد تراش مدل سطلی در 4 رنگ

سبز ، زرد ، صورتی ، آبی

بسته بندی کالا : 144 = 12 * 12

864 = 144 * 6

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم