غلطک نقاشی ساختمان

غلطک های نفاشی ساختمان در ابعاد مختلف و در چند مدل تولید و عرضه می شود.

این محصول از مرغوب ترین پارچه و مواد اولیه تولید و عرضه می شود.

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم