بوم نفاشی

بوم های نقاشی در سایز های بسیار متنوع تولید می شوند.

محصول از چوب های مرغوب و پارچه کتان درجه یک که چندین بار بر رویه آنها رنگ مخصوص خورده می شود(که در زمانه نقاشی رنگ از پشته آن پس نزند و پارچه شل نشود) تولید میشود.

این محصول از کیفیت بالایی بر خوردار است.

 

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم