سه پایه نقاشی

سه پایه های نقا شی دومدل مختلف تولید می شوند.

سه پایه های تک شیار و شه پایه های دو شیار

این محصول از مرغوب ترین چوب های گرمادید تولید می شوند که در عصره  رطوبت و گرما تغییر شکل پیدا نمی کنند و سالها برای شما کارایی خواهند داشت.

 

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم