پالت نقاشی

پالت های نقاشی از مرغوب ترین پلاستک تولید می شوند.

پالت های نقاشی در سه مدل مختلف تولید می شوند.

پالت آب رنگ و پالت رنگ گواش (پالت متوسط) و پالت رنگ روغن ((پالت بزرگ) 

تولید و عرضه می شوند و این محصولات از مرغوبیت و کیفیت فوق العاده ای بر خوردار هستند.

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم