قلم موهای چتری (باد بزنی)

قلم موهای چتری یا همان باد بزنی در دو نوع عرضه می شوند.

قلم موی چتری طبیعی و قلم موی چتری شیمیایی

قلم موهای چتری طبیعی با کد 888 واز سایز 0 تا 14 تولید می شوند.

 قلم موهای چتری شیمیایی با کد 888E و از سایز 0 تا 12 تولید می شوند.

قلم چتری طبیعی با موی سفید طبیعی عرضه می شوند و قلم موی چتری شیمیایی با موی قهوه ای شیمیایی عرضه می شوند و این محصولات با دسته پلاستیک تولید می شوند.

این محصولات با بهترین نوع مو عرضه و از بالاترین کیفیت ساخت برخوردار هستند.

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم