قلم موهای تخت

قلم موهای تخت در دو طیف طبیعی و شیمیایی تولید و عرضه می شوند.

قلم موهای تخت طبیعی:

تخت طبیعی(دسته بلند) با موی سموربا کد 7007 و از سایز 0 تا 18 تولید می شوند و تخت گریم (دسته کوتاه) با موی سمور با کد 999 و از سایز 00 تا 18 تولید می شوند وقلم موى تخت با موى سفيد طبیعی ( موى زبر طبيعى)که به صورت سايز بندى سری عرضه می شوند.

قلم موهای تخت شیمیایی:

تخت تیره شیمیایی با کد 777B و از سایز0 تا 26 تولید می شوند و تخت روشن شیمیایی با کد 777 و از سایز 0 تا 26 تولید می شوند.

این محصولات از مرغوب ترین موهای شیمیایی تولید می شوند و دارای مرغوب ترین کیفیت ساخت می باشند.

 

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم